ungthu copy

Chăm sóc bệnh nhân ung thư tuyến giáp

18/03/2019

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở phần khí quản cổ và có 2 thùy quan trọng là thùy trái và thùy phải... nối với nhau bởi một eo tuyến giáp, một phần tuyến giáp hình tam giác Read more »