Là bác sĩ ung bướu, không chỉ cần tay nghề giỏi mà phải có tâm lý vững chắc

Tâm sự nghề bác sĩ ung bướu

26/02/2019

Trong suy nghĩ của nhiều người, nghề thầy thuốc, bác sĩ là nghề hái ra tiền. Liệu mấy ai biết được những hy sinh thầm... lặng, những tâm sự nghề nghiệp mà các bác sĩ phải trải qua. Nhất là Read more »