Phương pháp điều trị ung thư máu

Phương pháp điều trị ung thư máu

28/03/2018

Các phương pháp điều trị ung thư máu được áp dụng hiện nay bao gồm: hóa trị, xạ trị, ghép tủy… Tuy nhiên hiệu quả... điều trị của một số biện pháp chưa phải là cao và có thể mang Read more »