Ung thư ruột non là một bệnh hiếm gặp do các tế bào trong các mô của ruột non thay đổi

Tổng quan về bệnh ung thư ruột non

22/02/2018

Ung thư ruột non xảy ra tại đoạn ruột nằm giữa dạ dày và ruột già. Ung thư ruột non có nhiều loại và việc... điều trị cũng phụ thuộc vào loại ung thư đó quy định. Read more »